REMPLUS s.r.o.

Reference

Pro naše klienty znamenáme jistotu v dodání i kvalitě zpracování. Jsou s námi spokojeni nejen díky práci samotné, ale také protože jsme dochvilní, spolehliví a dobře se s námi komunikuje. Podívejte se na ukázky našich referencí a foto dokumentaci realizovaných projektů. Budeme rádi, když se přidáte k velké skupině našich spokojených klientů.

Zemní práce

VÝROBNÍ HALA MATTHEY

PALÁC ZDAR

Rekultivace

SEVERNÍ SVAHY II. ETAPA

ODKALIŠTĚ BARBORA

CHABAŘOVICE VÝSYPKA

REKULTIVACE 5. KVĚTEN

STABILIZACE DEPA JÍLŮ

UVOLNĚNÍ PŘEDPOLÍ

Autodoprava

DOPRAVA CERTIFIKOVANÝCH VÝROBKŮ

Strabag logo

STRABAG, A.S.
ZEMNÍ PRÁCE
Read More
„Práce byly provedeny v dohodnutých termínech, v požadované kvalitě, odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny. Na připomínky a požadavky objednatele reagoval zhotovitel bez zbytečných odkladů. Činnost REM plus, s. r. o. se vyznačuje dobrou organizací, se společností máme již dlouholeté zkušenosti.“
Strabag logo

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
REKULTIVACE
Read More
„Potvrzujeme, že stavba a celé stavební dílo bylo provedeno řádně a odborně, v souladu s našimi požadavky. Stavební práce splňovaly kvalitativní parametry a požadavky předepsané příslušnými normami a předpisy. Realizované stavební dílo bylo provedeno bez výhrad, s odbornou péčí k plné spokojenosti objednatele, v předepsané kvalitě a dohodnutých termínech. Celkovou spolupráci se společností REM plus, s.r.o., hodnotíme kladně.“
Strabag logo

VIAMONT, a.s.
REKULTIVACE
Read More
„Potvrzujeme, že dodavetel provedl celý předmět dodávky (Chabařovice – vnitřní výsypka, stabilizační val) v řádném smluveném termínu, v kvalitě a v technických parametrech odpovídajících schváleným požadavkům.“
Previous
Next