REMPLUS s.r.o.

O společnosti

Společnost REMPLUS s.r.o. funguje již od roku 2002. Volbou naší společnosti získáte silného a spolehlivého partnera pro široké portfolio činností v oblasti zemních a výkopových prací, budování dopravní infrastruktury, vodohospodářských objektů, inženýrských sítí, technologické přepravě, přepravě ADR a dalších specializovaných činností.

Podívejte se na naše reference v oblastech zemní práce, rekultivace a autodoprava. Zaručujeme Vám kvalitní práci s důrazem na ochranu životního prostředí, nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Proč právě my?

Proč si vybrat nás? Společnost REMPLUS s.r.o. stojí na čtyřech pevných pilířích, které zaručují naší stabilitu a Vaší spokojenost. Všechny čtyři pilíře jsou funkčním základem úspěšné spolupráce. Jaké to jsou?

1. PILÍŘ

ZNALOSTI

Víme dobře, co dělat a jak to dělat správně. To dokládají nejen spokojení klienti, ale i certifikáty udělené švýcarskou společností SGS: ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001.

2. PILÍŘ

ZKUŠENOSTI

Děláme svou práci dobře už od roku 2002. Díky tomu si dnes umíme poradit s každým novým úkolem. Po důkladném prostudování nabídneme komplexní řešení.

3. PILÍŘ

PŘÍSTUP

Jsme schopní a zkušení, ale nestouplo nám to do hlavy. Klademe důraz na individuální přístup k zákazníkovi s cílem splnit všechny jeho požadavky v maximální míře.

4. PILÍŘ

DISCIPLÍNA

V dnešním světě plném prokrastinace si držíme svou úroveň. Respektujeme termíny a jsme rychlí, ale ne uspěchaní. Naše práce je odvedena skutečně kvalitně.

Kde působíme

Volbou naší společnosti získáte silného a spolehlivého partnera pro široké portfolio činností v oblasti zemních a výkopových prací, budování dopravní infrastruktury, vodohospodářských objektů, inženýrských sítí, technologické přepravě , přepravě ADR a dalších specializovaných činností.

Naše projekty pomáhají na mnoha místech po celé České republice.

Reference

Pro naše klienty znamenáme jistotu v dodání i kvalitě zpracování. Jsou s námi spokojeni nejen díky práci samotné, ale také protože jsme dochvilní, spolehliví a dobře se s námi komunikuje. Podívejte se na ukázky našich referencí a foto dokumentaci realizovaných projektů. Budeme rádi, když se přidáte k velké skupině našich spokojených klientů.

Strabag logo

STRABAG, A.S.
ZEMNÍ PRÁCE
Read More
„Práce byly provedeny v dohodnutých termínech, v požadované kvalitě, odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny. Na připomínky a požadavky objednatele reagoval zhotovitel bez zbytečných odkladů. Činnost REM plus, s. r. o. se vyznačuje dobrou organizací, se společností máme již dlouholeté zkušenosti.“
Strabag logo

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
REKULTIVACE
Read More
„Potvrzujeme, že stavba a celé stavební dílo bylo provedeno řádně a odborně, v souladu s našimi požadavky. Stavební práce splňovaly kvalitativní parametry a požadavky předepsané příslušnými normami a předpisy. Realizované stavební dílo bylo provedeno bez výhrad, s odbornou péčí k plné spokojenosti objednatele, v předepsané kvalitě a dohodnutých termínech. Celkovou spolupráci se společností REM plus, s.r.o., hodnotíme kladně.“
Strabag logo

VIAMONT, a.s.
REKULTIVACE
Read More
„Potvrzujeme, že dodavetel provedl celý předmět dodávky (Chabařovice – vnitřní výsypka, stabilizační val) v řádném smluveném termínu, v kvalitě a v technických parametrech odpovídajících schváleným požadavkům.“
Previous
Next