REMPLUS s.r.o.

Aktuálně realizujeme

D7 Chlumčany – zkapacitnění

realizace propustků

realizace odvodňovacích drenáží

těžba tvrdých poloh zářezového tělesa budoucí dálnice

těžba v zářezu

realizace konsolidovaného násypu pomocí dozeru s 3D nivelací

D6 Hořesedly – skrývky ornic

skrývkové práce

skrývka ornice

I/30 Podhorský park – okružní křižovatka

příprava území

hrubé terénní úpravy